• 02158381111
  • شنبه تا چهارشنبه: ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

اولین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران با دستور کار تعیین سمت‌های اعضا برگزار شد و نتیجه‌ی جلسه به شرح ذیل می‌باشد:
۱- جناب آقای مهدی محمدی دارابی، رئیس هیئت‌مدیره (از شرکت صنایع ورق ایران)
۲- جناب آقای آرش فنایی، نایب‌رئیس (از شرکت انرژی عناصر آینده)
۳- جناب آقای سهیل مونسان، خزانه‌دار (از شرکت پارس صدرا)
۴- جناب آقای حامد پوراکابریان، دبیر (از شرکت صنایع ورق ایران)
۵- جناب آقای پرهام نوری کوهانی، عضو (از مجموعه اندیشه برتر میران)
۶- جناب آقای ایمان حسین‌زاده عطار، عضو (از مجموعه ژیو محیط پارس)
۷- جناب آقای وحید روز بیانی، عضو (از شرکت حامی آب بسپار)
۸- جناب آقای ریاض اشعری آستانی، عضو (از شرکت بسپار محیط سازه)
۹- سرکار خانم آرلین قصری، علی‌البدل اول (از شرکت فرنام بسپار)
۱۰- جناب آقای پوریا شایگان، علی‌البدل دوم (از شرکت ماناصنعت بنیان)

معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران
X