• 02158381111
  • شنبه تا چهارشنبه: ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
حضور صنایع ورق ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی ارومیه

حضور صنایع ورق ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی ارومیه

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه‌ی صنایع ورق ایران در «چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی

حضور صنایع ورق ایران در بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان

حضور صنایع ورق ایران در بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه‌ی صنایع ورق ایران در «بیست و دومین نمایشگاه

معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران

معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران

اولین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران با دستور کار تعیین سمت‌های اعضا برگزار شد

گزارش تصویری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

گزارش تصویری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست به مدت ۴ روز از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

هجدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر»

هجدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر»

مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» که به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود حاوی مطالب جدید درباره‌ی صنایع

حضور صنایع ورق ایران در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

حضور صنایع ورق ایران در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه‌ی صنایع ورق ایران در «هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران

هفدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» منتشر شد

هفدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» منتشر شد

مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» که به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود حاوی مطالب جدید درباره‌ی صنایع

گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان به مدت ۴ روز از ۱۲ تا ۱۵

صنایع ورق ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

صنایع ورق ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه‌ی صنایع ورق ایران در بیست و سومین نمایشگاه

شانزدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» منتشر شد

شانزدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» منتشر شد

مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» که به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود حاوی مطالب جدید درباره‌ی صنایع

X