• 02158381111
  • شنبه تا چهارشنبه: ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
نوزدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر»

نوزدهمین شماره‌ی مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر»

مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» که به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود حاوی مطالب جدید درباره‌ی صنایع

X